Kasacja Warszawa / złomowanie aut Warszawa / Złomowanie Warszawa / złomowisko Warszawa

Czym są i do czego służą CEPiK i UFG?

CEPiK to Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – system informatyczny zarządzany przez Ministerstwo Infrastruktury i Transportu, w którym przechowywana jest aktualna i pełna informacja o pojazdach i ich właścicielach w Polsce.

CEPiK umożliwia łatwe i szybkie sprawdzenie danych na temat pojazdu, takich jak jego historia rejestracyjna, aktualne dane techniczne i ewentualne blokady czy usterki. CEPiK jest niezbędnym narzędziem dla wielu instytucji, w tym dla władz samorządowych, policji, ubezpieczycieli i właścicieli pojazdów.

Pozwala im na szybką i łatwą weryfikację danych dotyczących pojazdu i jego właściciela, co jest szczególnie istotne w przypadku wypadków drogowych, kontroli policyjnych czy spraw związanych z ubezpieczeniami.

Kasacja Warszawa
Kasacja aut Warszawa

CEPiK jest także ważnym źródłem informacji dla rynku motoryzacyjnego, ponieważ pozwala na śledzenie ruchu i obrotu pojazdami w kraju. Wszystkie informacje w CEPiK są aktualne i na bieżąco aktualizowane, dzięki czemu system jest wiarygodnym źródłem informacji.

Urząd Gminy jest jednym z podmiotów uprawnionych do pobierania danych i wprowadzania ich do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). W szczególności Urząd Gminy odpowiada za rejestrację pojazdów i wprowadzanie ich do ewidencji oraz aktualizowanie danych dotyczących pojazdów i ich właścicieli. W tym celu Urząd Gminy współpracuje z Ministerstwem Infrastruktury i Transportu, które jest odpowiedzialne za zarządzanie CEPiK.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UGF) to instytucja powołana w Polsce w celu zabezpieczenia interesów klientów ubezpieczeń. UGF jest organizacją non-profit, której głównym celem jest zapewnienie ochrony ubezpieczającym w sytuacjach, gdy ubezpieczyciel nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z ubezpieczenia. Fundusz finansuje swoje działania z opłat wnoszonych przez ubezpieczycieli, a także z własnych środków. W razie konieczności UGF może wypłacić odszkodowanie ubezpieczającemu w imieniu ubezpieczyciela. UGF pełni ważną rolę w rynku ubezpieczeń, ponieważ zapewnia dodatkową ochronę interesów klientów i wspiera stabilność rynku ubezpieczeń w Polsce.